snowdog/language-pl_pl 0.9.0

Polish locale package for Magento 2

Type

magento2-language

License

OSL-3.0, AFL-3.0

Requires
Requires (dev)

None

Suggests

None

Provides

None

Conflicts

None

Replaces

None

Polski pakiet językowy dla Magento 2

Repozytorium zawiera gotowy komponent z językiem polskim dla Magento 2.

Tłumaczenia są synchronizowane ze zmianami dokonanymi w serwisie Crowdin.

Instalacja i aktualizacja

U użyciem composera (zalecane)

Instalacja

 • jeżeli chcemy trzymać się tylko oficjalnych wydań pakietu (do użycia w działającym sklepie)
$ composer require snowdog/language-pl_pl
 • jeżeli zależy nam na wszystkich aktualnych zmianach (dla tłumaczy)
$ composer require snowdog/language-pl_pl dev-develop

Na koniec instalujemy treści statyczne z pobranym przed chwilą pakietem i czyścimy pamięci podręczne sklepu:

$ php bin/magento setup:static-content:deploy pl_PL
$ php bin/magento cache:flush

Aktualizacja

$ composer update snowdog/language-pl_pl
$ php bin/magento setup:static-content:deploy pl_PL
$ php bin/magento cache:flush

Manualna

Pobieramy zawartość repozytorium i umieszczamy jego zawartość w lokalizacji app/i18n/snowdog/pl_pl/. Ostatecznie powinniśmy otrzymać następującą strukturę:

app/i18n/
└── snowdog
  └── pl_pl
    ├── composer.json
    ├── language.xml
    ├── pl_PL.csv
    ├── README.md
    └── registration.php

Na koniec instalujemy treści statyczne z pobranym przed chwilą pakietem i czyścimy pamięci podręczne sklepu:

$ php bin/magento setup:static-content:deploy pl_PL
$ php bin/magento cache:flush