macopedia/magento2-allegro v4.9.1

Magento2 module responsible for integration with Allegro API, developed by Macopedia.com

Type

magento2-module

License

MIT

Requires
Requires (dev)

None

Suggests

None

Provides

None

Conflicts

None

Replaces

None

Magento 2 - Allegro Integration Module

Magento 2 Allegro Integration module. Supports Magento 2 >= v2.3

Partners

Our partners helps to develop this project. * Macopedia.com * Oceanic * Trefl

If you like to help our project - please let us know at [email protected]

Current Backlog

License

Magento 2 - Allegro Integration Module source code is completely free and released under the MIT License.

Features

 1. Aktualizacja stanów magazynowych w Magento po sprzedaży produktu w Allegro oraz w Allegro po sprzedaży w Magento
 2. Import zamówień z Allegro do Magento
 3. Publikowanie ofert na Allegro z poziomu Magento
 4. Wystawianie numerów przesyłek dla zamówień na Allegro z poziomu Magento

Kolejność działań po instalacji modułu

 1. Dodać konfiguracje kolejki w MySQL MQ lub RabbitMQ
 2. Przejść do konfiguracji wtyczki oraz wybrać odpowiedni typ konta (Sklepy->Konfiguracja->Allegro->Konfiguracja)
 3. Połączyć się z kontem Allegro
 4. Wyłączyć import zamówień
 5. Włączyć lub wyłączyć (według preferencji) synchronizacje stanów magazynowych oraz wysyłkę numerów przesyłek
 6. Powiązać metody dostawy oraz płatności
 7. Powiązać oferty z produktami na Allegro
 8. Włączyć import zamówień (według preferencji)

Import zamówień powinien zostać włączony, dopiero gdy wszystkie produkty są już powiązane z ofertami na Allegro - w przeciwnym wypadku zamówienie może zostać pominięte z powodu braku produktu, który odpowiadałby ofercie na Allegro.

Połączenie z kontem Allegro

Aby połączyć sklep Magento z aplikacją Allegro należy wykonać następujące kroki: 1. Zalogować się na koncie Allegro i przejść na adres https://apps.developer.allegro.pl lub https://apps.developer.allegro.pl.allegrosandbox.pl dla konta sandboxowego, aby zarejestrować nową aplikację. 2. Wprowadzić nazwę aplikacji i adres URI do przekierowania - powinien on być w formacie http://{backend_url}/index.php/admin/allegro/system/authenticate/ oraz https://{backend_url}/index.php/admin/allegro/system/authenticate/ np. application_registration 3. Zalogować się w panelu admina w Magento i przejść do sekcji Sklepy -> Konfiguracja -> Allegro -> Konfiguracja connection_configuration 4. Wprowadzić w konfiguracji Magento wartości Client ID i Client Secret wygenerowane dla aplikacji Allegro i zmienić typ konta, jeśli działamy na koncie sandboxowym, a następnie zapisać zmiany. api_keys 5. Kliknąć przycisk "Połącz z kontem Allegro" aby otrzymać token z aplikacji Allegro. Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, token będzie zapamiętany w aplikacji Magento, co umożliwi dalszą integrację z kontem Allegro.

Powiązanie istniejących ofert Allegro z produktami w sklepie Magento

Przed włączeniem importu zamówień należy powiązać już istniejące oferty na Allegro z odpowiadającymi im produktami w sklepie Magento, aby to zrobić należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejść w zakładkę "Moje oferty" na koncie Allegro
 2. Skopiować ID oferty znajdujące się pod jej nazwą offer_id2
 3. Wejść na stronę edycji produktu w Magento, który odpowiada ofercie Allegro
 4. Wkleić skopiowane wcześniej ID oferty do pola Allegro→ Numer oferty Allegro i zapisać produkt offer_id1

Synchronizacja stanów magazynowych

Jednym z wielu zadań wtyczki jest dopilnowanie, aby liczba danego produktu na sklepie Magento, powiązanego z odpowiednią ofertą w Allegro była stale taka sama zarówno na sklepie, jak i w Allegro. Zadanie to spełnia realizując poniższe czynności: 1. Monitoruje każdorazowe wystąpienie zmiany w liczbie produktu (zakup lub ręczna zmiana w panelu admina Magento) i pobiera ID produktu, w którym doszło do zmian. 2. Następnie przy pomocy RabbitMQ lub MySQL MQ przekazuje pobrane wcześniej ID produktu do kolejki, aby synchronizacja przebiegała stopniowo, przechodząc po kolei po każdej wystąpionej zmianie stanu magazynowego (dzięki temu stany magazynowe aktualizowane są na bieżąco zgodnie z kolejnością zmian i odciąża system, ponieważ zmiany nie są wykonywane jednocześnie). 3. Gdy w kolejce zaczynają pojawiać się nowe ID produktów, Consumer - klasa odpowiadająca za modyfikowanie stanów magazynowych ofert na Allegro, odbiera pierwszy ID z kolejki, a następnie przy jego pomocy wyciąga informacje o aktualnym stanie magazynowym danego produktu i przesyła go do Allegro w celu aktualizacji.

stock_inventory_synchronization

Synchronizację stanów magazynowych można włączyć w konfiguracji wtyczki.

Synchronizacja cen

Wtyczka oferuję również możliwość synchronizacji cen produktów Magento z cenami ofert na Allegro. Każdorazowa zmiana ceny produktu jest przesyłana do odpowiedniej oferty na Allegro. Można ustawić, aby ceny były wyższe na Allegro niż w Magento o odpowiedni procent (procent jest jednakowy dla każdej oferty).

Synchronizację cen można włączyć w konfiguracji wtyczki. price_policy_configuration

Integracja zamówień

Po nawiązaniu połączenia sklepu z aplikacją Allegro możemy włączyć w konfiguracji import zamówień. orders_configuration

Po włączeniu tej opcji API Allegro będzie odpytywane co 5 minut o zdarzenia dotyczące zamówień. W ramach tego zapytania wszystkie opłacone zamówienia będą importowane do Magento. Jeżeli zamówienie nie zostało jeszcze zapłacone, to zostanie dla niego złożona rezerwacja. Aktualne rezerwacje można zobaczyć, wchodząc na Sprzedaż->Rezerwacje Allegro. Jeśli istnieje już rezerwacja dla danego zamówienia i zostanie ono opłacone, to importer usunie rezerwacje oraz złoży zamówienie w Magento.
menu menu

Proces składania rezerwacji można w dowolnym momencie włączyć oraz wyłączyć w konfiguracji wtyczki (sklepy->Konfiguracja->Allegro->Konfiguracja->Import zamówień).

W konfiguracji możemy również ustawić widok sklepu, do którego zamówienia z Allegro będą importowane.

W ramach importu zamówień z Allegro w sklepie Magento zapisywane są informacje o cenie i ilości zamówionego produktu, dane zamawiającego, dane o płatności i wysyłce oraz wiadomość do sprzedającego, która trafia do zakładki "Historia komentarzy" na stronie zamówienia.

Moduł obsługuje standardową logikę dla składania zamówień w Magento. Dostosowanie importowanych produktów można w projekcie przeprowadzić poprzez utworzenie obserwera dla eventu z nazwą "allegro_order_import_before_quote_save". Obserwer ten ma przekazane w parametrze wszystkie informacje udostępniane przez API Allegro dla zapytania o szczegóły zamówienia (https://developer.allegro.pl/en/orders/#04).

Jeżeli z jakiegoś powodu nie uda się zaimportować zamówienia, to informacja o niepowodzeniu trafia do tabeli allegro_orders_with_errors. Można ją podejrzeć wchodząc Sprzedaż->Allegro zamówienia z błędami.

Znajdują się tam informacje na temat powodu błędu, ilości prób zaimportowania, daty pierwszej oraz ostatniej próby zaimportowania oraz ID zamówienia. Aby spróbować zaimportować ponownie zamówienia należy wybrać interesujące nas rekordy a następnie rozwinąć listę akcji i wybrać Importuj

grid

Mapowanie metod dostawy i płatności

W konfiguracji wtyczki możemy definiować mapowanie metod płatności dla zamówień przychodzących z Allegro do sklepu Magento. method_mapping

Dla mapowania metod dostawy mamy do dyspozycji dynamiczną listę, do której możemy dodawać kolejne pozycje, w których wybieramy w liście po lewej stronę jedną z metod dostawy dostępnych w Allegro, a w liście po prawej stronie nazwę metody dostawy dostępnej i aktywnej w konfiguracji sklepu Magento. Poniżej dynamicznej listy możemy wybrać domyślną metodę dostawy, która będzie przypisana do zamówienia w momencie, gdy z Allegro otrzymamy metodę, dla której nie zdefiniowaliśmy mapowania.

Dla mapowania metod płatności mamy do dyspozycji dwie listy rozwijane, w których możemy wybrać po jednej z dostępnych i aktywnych w konfiguracji sklepu Magento metod płatności - dla zamówień przychodzących z Allegro z płatnością online i dla zamówień z płatnością przy pobraniu.

Wysyłanie numerów przesyłek

Aby klient mógł śledzić przesyłkę z jego zamówieniem należy wprowadzić w Allegro jej numer oraz informacje o przewoźniku. Dzięki wtyczce można, to zrobić z poziomu Magento: 1. Należy wejść na stronę zamówienia, które zostało wcześniej zaimportowane z Allegro i otworzyć zakładkę 'Dostawa'. tracking_information1 2. Następnie kliknąć 'Dodaj numer przesyłki', wybrać nazwę przewoźnika i wprowadzić numer do śledzenia przesyłki. 3. Można również wybrać, które produkty znajdują się w przesyłce poprzez ustawienie ilości produktu do wysłania: - 0 - produkt nie znajduje się w przesyłce. - liczba większa od 0 - produkt znajduje się w przesyłce w podanej ilości. 4. Można dodać wiele numerów przesyłek w zależności od ilości produktów w zamówieniu.
tracking_information2

Wysyłkę numerów przesyłek można włączać lub wyłączać w konfiguracji wtyczki.

Automatyczna zmiana statusu zamówienia na "Wysłane" w panelu Allegro

W panelu Allegro można ustawić automatyczną zmianę statusów na "Wysłane" po wprowadzeniu listu przewozowego do danego zamówienia. Należy jednorazowo wprowadzić ręcznie numer przesyłki dla danego zamówienia lub edytować już istniejący i zaznaczyć checkbox "Automatycznie zmieniaj status wszystkich zamówień na WYSŁANE po dodaniu numeru przesyłki". Aby to zrobić należy: 1. W panelu Magento, wygenerować etykietę wysyłkową dla zamowienia zaimportowanego z Allegro 2. Skopiować wygenerowany numer przesyłki 3. Zalogować się do platformy Allegro i wybrać zamówienie, do którego chcemy wprowadzić numer przesyłki lub zmienić już istniejący 4. Na liście zamówień na Allegro, przy zamówieniu do którego chcemy wprowadzić numer przesyłki, klikamy w listę rozwijaną AKCJE → wybieramy opcję NUMERY PRZESYŁEK 5. Otworzy nam się osobne okno z opcja do wybrania przewoźnika oraz do wprowadzenia numeru przesyłki. 6. W otwartym oknie należy zaznaczyć checkbox "Automatycznie zmieniaj status wszystkich zamówień na WYSŁANE po dodaniu numeru przesyłki" i kliknąć "ZAPISZ"

Po tym ustawieniu wszystkie zamówienia, które są na Allegro, które otrzymają z Magento numer listu przewozowego, mają status "Wysłane".

Publikowanie ofert

Za pomocą wtyczki możemy wystawiać produkty z Magento na Allegro. Aby to zrobić należy: 1. Na koncie Allegro utworzyć cennik dostaw 2. Dodać informacje o zwrotach, reklamacji oraz gwarancji na Allegro (wymagane tylko dla konta firmowego) 3. Uzupełnić informacje o loklizacji (Sklepy->Konfiguracja->Allegro->Konfiguracja->Pochodzenie) origin_configuration 4. (opcjonalnie) Wybrać atrybuty produktów, z których mają być pobierane kod EAN, opis oraz cena (Sklepy->Konfiguracja->Allegro->Konfiguracja->Tworzenie oferty) ean_select

Po wprowadzeniu wymaganych danych można zacząć wystawiać oferty z poziomu Magento. Należy wybrać produkt, który chcemy wstawić, wejść na jego stronę i wybrać zdjęcie do oferty Allegro. Żeby, to zrobić wystarczy kliknąć zdjęcie, zaznaczyć rolę 'Allegro', a następnie zapisać produkt. add_to_allegro

Teraz wystarczy już kliknąć przycisk "Dodaj na Allegro". add_to_allegro

Zostaniemy przekierowani na stronę formularza wystawiania aukcji, na którym znajdują się pola: 1. Nazwa oferty - pobierana z produktu 2. EAN - pobierany z produktu 3. Opis oferty - pobierany z produktu 4. Cena - pobierana z produktu 5. Ilość - pobierana z produktu allegro_offer_form 6. Cennik dostaw, warunki reklamacji, warunki zwrotów, warunki gwarancji - pobierane z podłączonego konta Allegro 7. Czas wysyłki, opcje faktury - uniwersalne parametry Allegro 8. Wybór kategorii 9. Parametry zależne od wybranej kategorii categories_and_parameters

Wszystkie pola w formularzu mają walidację, niektóre parametry mogą być wymagane do wystawienia aukcji. Oferta wystawiana jest ze zdjęciami pobranymi z produktu.

Po uzupełnieniu wszystkich pół i kliknięciu "Zapisz" - zostanie wystawiony szkic oferty na Allegro i zostaniemy przekierowani na stronę edycji oferty. Teraz wystarczy kliknąć "Opublikuj", aby oferta stała się aktywna. W każdej chwili możemy edytować ofertę, zakończyć ją, a potem następnie aktywować. Produkt jest już teraz powiązany z ofertą na Allegro. publish_offer

W konfiguracji jest opcja włączenia zadania cron, które będzie usuwać z produktu ID oferty, która już nie istnieje na Allegro (Sklepy->Konfiguracja->Allegro->Konfiguracja->Import zamówień->Cron do czyszczenia starych rezerwacji jest włączony).

DEBUG MODE

Wtyczka oferuje możliwość logowania wszystkich danych przesyłanych do i z API Allegro. Włączyć ją można na stronie konfiguracji (sklepy->Konfiguracja->Allegro->Konfiguracja->Debug mode) debug_mode

Dane logowane są do pliku /var/log/allegro-http-request.log

Dostępne komendy

Import konkretnego zamówienia o danym ID: macopedia:allegro:order-import -c [CHECKOUT_FORM_ID]

Import wszystkich zamówień: macopedia:allegro:orders-import

Import zamówień z błędami: macopedia:allegro:orders-with-errors-import

Usunięcie mapowań produktów z nieistniejącymi ofertami: macopedia:allegro:clean-offers-mapping

Konfiguracja MYSQL MQ

konfiguracja w pliku config.php

<?php
return [
  'modules' => [
  // ...
  'Magento_Amqp' => 0, // important disable rabbitmq
  'Magento_MysqlMq' => 1,
  // ...
  ]

konfiguracja kolejki w pliku env.php

  'queue' => [
    'topics' => [
      'allegro.change.stock.db' => [
        'schema' => [
          'schema_value' => 'Macopedia\Allegro\Api\Consumer\MessageInterface'
        ],
        'response_schema' => [
          'schema_value' => 'Macopedia\Allegro\Api\Consumer\MessageInterface'
        ],
        'publisher' => 'allegro.change.stock.db',
      ],
    ],
    'publishers' => [
      'allegro.change.stock.db' => [
        'name' => 'allegro.change.stock.db',
      ]
    ],
    'consumers' => [
      'allegro.change.stock.db' => [
        'queue' => 'allegro.api', // `name` from db table `queue`
        'name' => 'allegro.change.stock.db',
        'handlers' => [
          [
            'type' => 'Macopedia\Allegro\Model\Consumer',
            'method' => 'processMessage'
          ]
        ],
        'consumerInstance' => 'Magento\Framework\MessageQueue\Consumer',
        'instance_type' => 'Magento\Framework\MessageQueue\Consumer',
        'connection' => 'db',
        'maxMessages' => 2000,
        'max_messages' => 2000
      ]
    ],
    'exchange_topic_to_queues_map' => [
      'allegro.change.stock.db--allegro.change.stock.db' => [
        'allegro.api' // `name` from db table `queue`
      ]
    ]
  ],

konfiguracja consumera w pliku env.php

  'cron_consumers_runner' => [
    'cron_run' => true,
    'max_messages' => 20000,
    'consumers' => [
      'AllegroApiQueueDb'
    ]
  ]

Konfiguracja RABBITMQ

konfiguracja w pliku config.php

<?php
return [
  'modules' => [
  // ...
  'Magento_Amqp' => 1, // important enable rabbitmq
  // ...
  ]

konfiguracja kolejki w pliku env.php

  'queue' => [
    'amqp'  => [
      'host'   => 'amqp',
      'port'   => '5672',
      'user'   => 'guest',
      'password' => 'guest',
    ],
  ],

konfiguracja consumera w pliku env.php

  'cron_consumers_runner' => [
    'cron_run' => true,
    'max_messages' => 20000,
    'consumers' => [
      'AllegroApiQueue'
    ]
  ]