m21/module-hreflang 1.0.4

Dodanie do alternatywnych wersji językowych adresów URL dla Google

Type

magento2-module

License

proprietary

Requires

None

Requires (dev)

None

Suggests

None

Provides

None

Conflicts

None

Replaces

None

Sylwester Kowal / magento-2-hreflang · GitLab

Skip to content
M

magento-2-hreflang