grinet/turkeycities 1.0.2

Adds Turkey cities to your Magento2 for showing as list in address forms / Türkiye Şehirlerini Magento2 sitenize ekler ve adres formlarında şehirler listelenir

Type

magento2-module

License

OSL-3.0, AFL-3.0

Requires
Requires (dev)

None

Suggests

None

Provides

None

Conflicts

None

Replaces

None

Magento 2 için Türkiye Şehirleri Eklentisi

Magento 2 sitenize Türkiye şehirlerini ekler ve adres ekranlarında şehirlerin açılır menü olarak gelmesini sağlar.

Kurulum

  • Zip içinden çıkan dosyaları /app/code/Grinet/TurkeyCities klasörüne yükleyin

( Unix/Linux/MacOSX için ) Magento ana klasörünüze girip aşağıdaki komutları çalıştırın :a

php bin/magento module:enable Grinet_TurkeyCities
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento cache:clean

Composer ile kurulum

composer require grinet/turkeycities
php bin/magento module:enable Grinet_TurkeyCities
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento cache:clean

Hata bildirimi

Gördüğünüz hataları [email protected] adresimize iletebilirsiniz...


Turkey Regions for Magento 2

This extension adds Turkey Regions to your Magento2.

Installation

  • Copy all files to /app/code/Grinet/TurkeyCities directory

( For Unix/Linux/MacOSX ) Go to your root folder of your magento site and run these commands :

php bin/magento module:enable Grinet_TurkeyCities
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento cache:clean

Installation with composer

composer require grinet/turkeycities
php bin/magento module:enable Grinet_TurkeyCities
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento cache:clean

Error reporting

Please send errors to [email protected] ...


Ekran Görüntüleri / Screenshots