payu/magento23-payment-gateway 1.1.4

Official PayU integration plugin for Magento 2.3

Type

magento2-module

License

OSL-3.0, AFL-3.0

Requires
Requires (dev)

None

Suggests

None

Provides

None

Conflicts

None

Replaces

None

English version

Moduł PayU dla Magento 2 w wersji 2.3

Moduł jest wydawany na licencji GPL.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz zgłosić błąd zapraszamy do kontaktu z naszym wsparciem pod adresem: [email protected].

Spis treści

 1. Cechy
 2. Wymagania
 3. Instalacja
 4. Konfiguracja
 5. Informacje o cechach

Cechy

Moduł płatności PayU dodaje do Magento 2 opcję płatności PayU. Moduł współpracuje z Magento 2 w wersji 2.3

Możliwe są następujące operacje: * Utworzenie płatności w sytemie PayU * Automatyczne odbieranie powiadomień i zmianę statusów zamówienia * Odebranie lub odrzucenie płatności (w przypadku wyłączonego autoodbioru) * Wyświetlenie metod płatności i wybranie metody na stronie podsumowania zamówienia * Płatność kartą bezpośrednio na stronie podsumowania zamówienia * Zapisanie karty i płatność zapisaną kartą * Ponowienie płatności * Utworzenie zwrotu online (pełnego lub częściowego)

Moduł dodaje dwie metody płatności:

methods * Płatność PayU - wybór metody płatności i przekierowanie do banku lub formatkę kartową * Płatność kartą - wpisanie numeru karty bezpośrednio na stronie sklepu i płatność kartą

Wymagania

Ważne: Moduł ta działa tylko z punktem płatności typu REST API (Checkout), jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w systemie PayU zarejestruj się w systemie produkcyjnym lub zarejestruj się w systemie sandbox

 • Wersja PHP zgodna z wymaganiami zainstalowanej wersji Magento 2
 • Rozszerzenia PHP: cURL i hash.

Instalacja

Przy użyciu Composer

composer require payu/magento23-payment-gateway

Kopiując pliki na serwer

 1. Pobierz najnowszą wersję moduł z repozytorium GitHub
 2. Rozpakuj pobrany plik
 3. Połącz się z serwerem ftp i skopiuj rozpakowaną zawartość do katalogu app/code/PayU/PaymentGateway swojego sklepu Magento 2. Jeżeli nie ma takiego katalogu utwórz go.

Po instalacji przy użyciu Composer lub kopiując pliki z poziomu konsoli uruchom: * php bin/magento module:enable PayU_PaymentGateway * php bin/magento setup:upgrade * php bin/magento setup:di:compile * php bin/magento setup:static-content:deploy

Konfiguracja

 1. Przejdź do strony administracyjnej swojego sklepu Magento 2 [http://adres-sklepu/admin_xxx].
 2. Przejdź do Stores > Configuration.
 3. Na stronie Configuration w menu po lewej stronie w sekcji Sales wybierz Payment Methods.
 4. Na liście dostępnych metod płatności należy wybrać PayU lub PayU - Cards w celu konfiguracji parametrów wtyczki.
 5. Po zmanie paramettrów naciśnij przycisk Save config.

Parametry

Główne parametry

Parameter Opis
Czy włączyć wtyczkę? Określa czy metoda płatności będzie dostępna w sklepie na liście płatności.
Tryb Sandbox Określa czy płatności będą realizowane na środowisku testowym (sandbox) PayU.
Kolejność metod płatności Określa kolejnośc wyświetlanych metod płatności (dostępne tylko dla Płatność PayU) więcej informacji.

Parametry punktu płatności (POS)

Parameter Opis
Id punktu płatności Identyfikator POS-a z systemu PayU
Drugi klucz MD5 Drugi klucz MD5 z systemu PayU
OAuth - client_id client_id dla protokołu OAuth z systemu PayU
OAuth - client_secret client_secret for OAuth z systemu PayU

Parametry punktu płatności (POS) - Tryb testowy (Sandbox)

Dostępne gdy parametr Tryb testowy (Sandbox) jest ustawiony na Tak.

Parameter Opis
Id punktu płatności Identyfikator POS-a z systemu PayU
Drugi klucz MD5 Drugi klucz MD5 z systemu PayU
OAuth - client_id client_id dla protokołu OAuth z systemu PayU
OAuth - client_secret client_secret for OAuth z systemu PayU

Inne parametry

Parameter Opis
Czy uaktywnić ponowienie płatności? więcej informacji
Czy uaktywnić zapisywanie kart? Dostępne tylko dla Płatność kartą więcej informacji
Czy uaktywnić moduł przewalutowania? Dostępne tylko dla Płatność kartą więcej informacji

Informacje o cechach

Kolejność metod płatności

W celu ustalenia kolejności wyświetlanych ikon matod płatności należy podać symbole metod płatności oddzielając je przecinkiem. Lista metod płatności.

Ponowienie płatności

Aby użyć tej opcji, należy również odpowiednio skonfigurować POSa w PayU i wyłączyć automatycznie odbieranie płatności (domyślnie auto-odbiór jest włączony). W tym celu należy zalogować się do panelu PayU, wejść do zakładki "Płatności elektroniczne", następnie wybrać "Moje sklepy" i punkt płatności na danym sklepie. Opcja "Automatyczny odbiór płatności" znajduje się na samym dole, pod listą metod płatności.

Ponowienie płatności umożliwia zakładanie wielu płatności w PayU do jednego zamówienia w Magento. Wtyczka automatycznie odbierze pierwszą udaną płatność, a pozostałe zostaną anulowane. Ponowienie płatności z punktu widzenia kupującego jest możliwe poprzez listę zamówień w Magento (pojawi się tam link "Zapłać ponownie"). Kupujący automatycznie otrzyma również wiadomość e-mail z takim linkiem. Tym samym kupujący otrzymuje możliwość skutecznego opłacenia zamówienia, nawet jeśli pierwsza płatność była nieudana (np. brak środków na karcie, problemy z logowaniem do banku itp.).

Zapisywanie kart

Zapisywanie kart pozwala zalogowanym użytkownikom zapamiętać kartę na poczet przyszłych płatności. Każda zapisana karta jest "tokenizowana", przy czym Magento w żaden sposób nie przetwarza pełnych danych karty (podawane są one na wlanym widgecie hostowanym przez PayU), ani nie zapisuje w swojej bazie tokenów kartowych (przed użyciem, aktualne tokeny dla danego użytkownika są zawsze pobierane z PayU).

W celu prawidłowego działania usługi konieczna jest dodatkowa konfiguracja w PayU, polegająca na umożliwieniu tworzenia i pobierania tokenów. Dodatkowo, można również ustalić zasady uwierzytelniania płatności zapisaną kartą (domyślnie każda płatność zapisaną karta wymaga podania kodu CVV i uwierzytelnieniu przez 3DS, ale można np. ustalić próg kwoty transakcji dla jakiego nie będzie to konieczne).

Kupujący może zapisać kartę podczas płatności, korzystając z opcji "Użyj i zapisz" na widgecie PayU podczas podawania danych karty. Każda zapisywana karta podlega silnemu uwierzytelnieniu przy pierwszej płatności (CVV i 3DS). Zapisana karta będzie pokazywać się po wybraniu płatności kartą przez PayU za zamówienie i jest widoczna w koncie użytkownika (zakładka "Moje zapisane karty"), gdzie jest również dostępna opcja jej usunięcia.

Przewalutowanie

Przewalutowanie, inaczej Multi-Currency Pricing (MCP), daje możliwość obciążania kart użytkowników w walucie innej niż waluta rozliczeniowa z PayU. Przykładowo, można obciażyć kartę w EUR, ale otrzymać PLN od PayU. Przewalutowanie opiera się o funkcjonalność Magento, która dla sklepu pozwala dla "store-view" zdefiniować "display currency" różną od "base currency". Ta opcja jest wygodniejsza dla kupującego niż DCC (Dynamic Currency Conversion), gdyż cena w walucie jego karty pokazana jest na poszczególnych produktach i pozwala łatwiej podjąć decyzję o zakupie (w przypadku DCC kwota w walucie znana jest dopiero po rozpoczęciu płatności). W celu uruchomienia tej usługi należy: * uzyskać parametr mcpPartnerId z PayU (pozwala pobierać tabele kursowe z PayU z odpowiednimi parami walutowymi), * skonfigurować cykliczne pobieranie tabel kursowych z PayU w Magento. W celu uruchomienia i konfiguracji usługi należy skontaktować się z opiekunem handlowym w PayU.