grinet/romcity-import-turkey-cities 1.0.1

Adds Turkey cities to your Magento2 Romcity extension for showing as list in address forms after selecting region / Türkiye ilçelerini Magento2 Romcity modülüne ekler ve adres formlarında şehir seçilince ilçeler listelenir

Type

magento2-module

License

OSL-3.0, AFL-3.0

Requires
Requires (dev)

None

Suggests

None

Provides

None

Conflicts

None

Replaces

None

Magento 2 için Türkiye İlçeleri Import Eklentisi

Romcity modülüne Türkiye ilçelerini ekler ve adres ekranlarında şehir seçilince ilçelerin de açılır menü olarak gelmesini sağlar.

Kurulum

  • Zip içinden çıkan dosyaları /app/code/Grinet/RomcityImportTurkeyCities klasörüne yükleyin

( Unix/Linux/MacOSX için ) Magento ana klasörünüze girip aşağıdaki komutları çalıştırın :a

php bin/magento module:enable Grinet_RomcityImportTurkeyCities
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento cache:clean

Composer ile kurulum

composer require grinet/romcity_import_turkey_cities
php bin/magento module:enable Grinet_RomcityImportTurkeyCities
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento cache:clean

Hata bildirimi

Gördüğünüz hataları [email protected] adresimize iletebilirsiniz...


Import Turkey Cities to Romcity extension

This extension adds Turkey Cities to your Magento2.

Installation

  • Copy all files to /app/code/Grinet/RomcityImportTurkeyCities directory

( For Unix/Linux/MacOSX ) Go to your root folder of your magento site and run these commands :

php bin/magento module:enable Grinet_RomcityImportTurkeyCities
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento cache:clean

Installation with composer

composer require grinet/romcity_import_turkey_cities
php bin/magento module:enable Grinet_RomcityImportTurkeyCities
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento cache:clean

Error reporting

Please send errors to [email protected] ...


Ekran Görüntüleri / Screenshots